Högskolestiftelser ska utredas mer

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Regeringen skjuter på planerna på en ny lag som gör det möjligt för universitet och högskolor att bli privata stiftelser. Det behöver utredas och därför skjuts planerna fram minst ett halvår, sannolikt ett år.

Förslaget, som nu är ute på remiss, har fått kritik och enligt utbildningsminister Jan Björklunds presschef Anders Andrén har regeringen tagit intryck av den.

– Dels det, dels har man här på departementet insett att det finns en del frågor som inte har besvarats, säger Anders Andrén.

De frågor som behöver utredas mer är, enligt Anders Andrén, studenternas rättigheter, konsekvenser för anställda, möjligheten att ansvara för studentlägenheter samt reglerna kring stiftelsernas ekonomiska redovisning till staten - med andra ord en rad tunga aspekter.

Senast i går kritiserade en lång rad professorer och lektorer både utredningen och förslaget i en debattartikel i Dagens Nyheter. De anser att stiftelseformen öppnar för bolagisering och hotar oberoende, forskarkvalitet och samhällsnytta.

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade förslaget om högskolestiftelser i juni och förklarade då att syftet är att ge universiteten större möjligheter att teckna avtal i internationell forskningsverksamhet, utan att vara begränsad i rollen som myndighet. Hans bedömning var då att stiftelseformen främst är aktuell för de tio största lärosätena.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill, trots den kritik som förslaget om högskolestiftelser har fått, gå vidare med det.

– Det finns olika typer av kritik. De som är emot stiftelseidén har fel. Det finns dock några delfrågor som behöver utredas mer innan något beslutas. Men vi tänker gå vidare med tanken om möjliggörande för mer självständighet för universiteten, säger han till TT.

Att frågorna ska utredas ytterligare har enligt Björklund inget att göra med den kritik som lyfts fram på till exempel Dagens Nyheters debattsida.

– Det har att göra med att vi är inne i en remissomgång och de här synpunkterna har kommit från en del lärosäten. Och jag håller med om dem.

TT

Publicerad: