Ungas porrvanor inte så olika

Stockholm. Fler pojkar än flickor tittar på pornografi, men en del flickor skulle vilja titta mer på pornografi än de gör. Det framgår av en studie från Uppsala universitet bland 800 gymnasister.

Nästan alla 16-åriga pojkar och drygt hälften av flickorna hade tagit del av pornografi. Drygt var tionde flicka i den grupp som sett pornografi ville titta mer.

Var tionde pojke tittade dagligen. Dessa hade också i högre utsträckning en stillasittande livsstil, relationsproblem och fetma.

Fler pojkar fantiserade om sex de sett i pornografi, men det fanns inga skillnader i vilken typ av sex pojkar och flickor fantiserade om eller hur de ansåg att det sexuella beteendet påverkades av pornografi.

Tillfrågad personal som arbetar med ungdomar upplevde dock att porr befäster stereotypa könsroller vilket hindrar pojkar och flickor att vara sexuellt jämställda.

TT

Publisert: