Alterå: Nuon framstod som bra köp

Stockholm. Vattenfall betalade för mycket för Nuon, medgav förre statssekreteraren Ola Alterå i KU-förhör i dag. Men 2009 fanns inga skäl för regeringen att säga nej, hävdade han.

Alterå har blivit extra viktig för KU att fråga ut eftersom hans dåvarande chef, tidigare näringsminister Maud Olofsson, vägrat infinna sig.

I dag vet vi att priset var för högt, sade Alterå inför KU. Men, hävdar han, vid tiden för affären fanns det inga bärande skäl att säga nej och det var hans och ministerns bedömning. Den grundades på utomstående rådgivares utlåtanden och en enig och övertygad styrelse hos Vattenfall som ville göra affären eftersom den ansågs bra och viktig för bolaget.

Att en kompetent och tydlig analytiker på departementet hade en annan uppfattning förändrade inte bedömningen, enligt honom.

Alterå anser inte att näringsdepartementet eller Olofsson på något avgörande sätt gjorde några fel i beredningen eller genom kontakterna med bolaget.

– Näringsdepartementet följde de direktiv som fanns, säger Alterå men medger att departementet och regeringen bättre hade kunnat dokumentera hur beredningen skedde.

Och nu är det svårt att uttala sig säkert om vad som hände. Det är fem år sedan affären gjordes, påminner Alterå.

– Jag minns inte mycket av enstaka möten eller datum och jag har inte fört några egna anteckningar.

Vad han vet så tog inte Maud Olofsson upp affären med statsministern eller de andra partiledarna i regeringen före det att den gjordes. Och Alterå själv var inte med vid några sådana möten och hade heller inga möten, vad han minns, med finansminister Anders Borg.

I ett kortfattat mejl till Aftonbladet skriver Maud Olofsson att hon är nöjd med den version som Ola Alterå lämnade i KU.

"Till skillnad från många andra så tar jag fullt ansvar för handläggningen av ärendet och det framförde Ola Alterå också i KU i dag", skriver hon vidare.

Det går inte, i de handlingar som KU har fått från regeringskansliet, att utläsa vad finansdepartementet ansåg om Vattenfalls planerade köp. Ola Alterå uppger att han utgick från att finansdepartementet också tyckte att det var okej.

– Vår bild är fortfarande att man inte har följt reglerna, till exempel när det gäller gemensam beredning med finansdepartementet, säger KU:s ordförande Peter Eriksson.

Enligt finansminister Anders Borg säger de riktlinjer som gällde klart att näringsdepartementet skulle göra en gemensam beredning med finansdepartementet vid stora förvärv, som Vattenfalls köp av Nuon. Och det var näringsminister Maud Olofssons ansvar att så skulle ske. Hon skulle kalla till ägarsamordning, se till att beredningen avslutades och vänta till dess finansdepartementet lämnade ett vidi, det vill säga ställningstagande.

– Det är min och finansdepartementets uppfattning att det inte lämnades något vidi, sade Borg och hävdade att näringsdepartementet aldrig kom med någon fråga om det.

Att affären gjorts var något han fick vetskap om först i efterhand, tillade han, när köpet blev offentligt två veckor efter det att näringsministern givit Vattenfall klartecken att köpa.

På skärtorsdagen är det dags för statsminister Fredrik Reinfeldt att höras i KU. Regeringskansliet började i somras hävda att Reinfeldt, tvärtemot vad som uppges i näringsdepartementets akt för Vattenfall, inte varit informerad i förväg.

TT

Publisert: