Inrikes

Aska testas mot övergödning

INRIKES

Stockholm. En ny metod mot övergödning i Östersjön ska testas i tre skånska vattendrag. Renad aska från biogasanläggningar ska blandas i åarna för att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet. Askan binder fosforn till klumpar som samlas in och återigen blir gödsel på åkrar.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Kristianstad och Hässleholm, universiteten i Halmstad och Linköping och länsstyrelsen i Skåne. Havs- och vattenmyndigheten (Hav) bidrar med 2 250 000 kronor.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes