Inrikes

Tandlös lagändring av livstidsstraff

INRIKES

Brott. Fler mördare skulle dömas till livstidsfängelse tyckte politikerna. Men i praktiken fick deras lagändring noll effekt, enligt Högsta domstolen.

– Livstids fängelse ska vara normalstraffet för mord. Det tror jag att många tycker, säger förra justitieministern Beatrice Ask (M).

Men den lagändring som hon var med och drev igenom och som trädde i kraft 1 juli 2014 formulerades på ett sådant sätt att den i praktiken inte medför någon skärpning, slår Högsta domstolen (HD) nu fast i en dom.

"Syftet var tydligt"

I domen skriver HD att lagrådet faktiskt påpekade svagheterna med den nya lagtexten innan den klubbades igenom men inte fick gehör för sina synpunkter. Följden blev att den tidigare lagtexten från 2009 skrevs om men att rättsläget trots det är helt oförändrat och att domstolarna även i fortsättningen ska hantera straffen för mord så som man gjort tidigare.

Slutsatsen förvånar Beatrice Ask eftersom hon tycker att syftet med en ny lagstiftning var tydligt.

Kräver nytt försök

HD tycker också att det bakomliggande syftet med lagändringen var tydligt. Problemet är att den nya lagtextens utformning och ordval inte innebär den skärpning politikerna var ute efter, enligt HD.

– Det är komplicerat att formulera lagtext så att det får ett genomslag i praktiken, konstaterar Beatrice Ask.

Hon hoppas nu att den nuvarande regeringen kommer att gå med på att "göra ett omtag och se på vilket sätt man ska formulera sig bättre för att nå resultat". Via sin pressekreterare låter justitieminister Morgan Johansson (S) hälsa att man måste analysera domen innan man tar ställning i frågan.

Den prejudicerande domen från HD gäller ett mordfall där en man i Sala först dömdes till livstids fängelse av tingsrätten vilket hovrätten sedan ändrade till 18 års fängelse.

HD dömer nu mannen till fängelse i 16 år. Två av de fem justitieråden ville istället gå på hovrättens linje.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes