Dialog viktig i kamp mot våldsmiljö

Publicerad:
Uppdaterad:

Samhälle. Öppenhet, dialog och långsiktighet är nyckelord i en uppmärksammad satsning i Kungälv för att hindra unga att gå med i extrema grupper som är beredda att ta till våld för att förändra samhället.

Läraren Christer Mattsson från Kungälv är tillförordnad chef för det nya Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. I 20 år har han arbetat med att hindra högstadieelever att glida in i kretsar där man använder våld. Arbetet kom att kallas Toleransprojektet. Fokus låg från början på vit makt-miljön.

– Nu har rekryteringen dit upphört i Kungälv, säger Christer Mattsson.

Sedan anpassades metodiken för att hindra att ungdomar ansluter sig till kriminella gäng. Nu arbetar man med en ny anpassning, mot jihadistmiljöer.

– Vi jobbar riktat mot unga som är i riskzonen, säger Mattsson.

De sätts i grupper ihop med högpresterande socialt starka elever och har undervisning tillsammans en dag varannan vecka i minst ett läsår. Man måste vara öppen med varför en elev blir kontaktad. Annars går det inte att bygga upp förtroende, framhåller Mattsson.

Pedagogiken utgår ifrån att så tvivel genom dialog, i stället för att slå fast vad som är rätt eller fel.

– Vi ställer frågor som "varför är detta så viktigt för dig?" och "om det du säger stämmer, hur påverkar det ditt liv?".

TT

Publicerad: