Kraftigt ökat bostadsbyggande 2015

INRIKES

Bostad. Knappt fyra lägenheter per tusen invånare färdigställdes i Sverige 2015. Det är det största antalet på 23 år.

Men när det gäller antal lägenheter jämfört med antal invånare i landet ligger Norge och Finland långt före. Norge byggde 42 procent fler lägenheter än Sverige 2015 sett till antal invånare, och Finland 37 procent fler, rapporterar Hem & hyra.

Siffrorna kommer från publikationen Byggindex, som ges ut av SCB och Sveriges byggindustrier.

Statistiken visar att Sverige är det enda av länderna där bostadsbyggandet har ökat kraftigt jämfört med tidigare år.

Totalt 37 549 lägenheter blev färdigställda i Sverige under 2015, vilket är det största antalet bland länderna.

TT