"Historiskt bottenrekord" för polisen

INRIKES

Brott. I november lämnade polisen över 14 622 ärenden till åklagare. Enligt Dagens Nyheter utgör siffrorna trots polisledningens åtgärdsplan "ett historiskt bottenrekord" som sätter ytterligare press på den kritiserade rikspolischefen Dan Eliasson.

Antalet fall som i november gick vidare till åklagare kan jämföras med 15 118 ärendet året innan och 19 347 under motsvarande period 2011. Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving försäkrar dock enligt DN att han är fortsatt optimistisk trots de dåliga siffrorna.

Polisfackets ordförande Lena Nitz och säger att hon inte är förvånad.

– Det har ju varit en kaotisk omorganisation. Ju mer man slår sönder, desto längre tid tar det att bygga upp, säger hon till tidningen.

Ras i Syd

Enligt DN är raset störst i de nya polisregionerna Syd och Mitt. I Bergslagen och Nord är det små plussiffror medan Öst (Östergötland, Södermanland och Jönköping) redovisar en jätteökning på 44 procent. Lyftet beror dock på enda utredning med bluffakturor och hela 750 brottsanmälningar, vilket även drar upp de nationella siffrorna. Innan ärendet överlämnades till åklagare var det i stort sett plus minus noll även i region Öst.

Hittills i år har antalet ärenden som överlämnats till åklagare backat nästan åtta procent, eller 11 911 fall, jämfört med det tidigare bottenrekordet 2015.

Mätte åsikter

Dagens Nyheter har låtit opinionsföretaget Ipsos mäta allmänhetens åsikter om polisen, och resultatet som tidningen presenterar visar att 40 procent svarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende. 23 procent uppger att de varken har stort eller litet förtroende medan 36 procent anger "mycket litet" eller "ganska litet" förtroende.

På frågan om polisen är mer närvarande "i din vardag" svarar 82 procent nej och 6 procent ja. Tolv procent uppger att de inte vet, enligt DN.

Mätningen har gjorts med hjälp av "digitala intervjuer" med drygt 1 000 personer under perioden 2-12 december, skriver tidningen.

TT