Bort med bisfenol i kvitton

INRIKES

Kemikalier. EU-kommissionen förbjuder ämnet bisfenol A i termopapper, som bland annat används för kassakvitton och biljetter.

"Det nya förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet. Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid låg exponering", säger Helena Dorfh, utredare vid Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Förbudet, som börjar gälla den 2 januari 2020, innebär att bisfenol A inte får finnas i halter över 0,02 procent i termopapper.

Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor i hela EU sedan 2001. I Sverige är det dessutom förbjudet i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år samt förbjudet vid relining av dricksvattenrör.

TT