Så undviks brandrisk när valborgselden tänds

INRIKES

Väder. På många håll i landet har ännu inte årets gröna gräs hunnit komma upp, utan kvar är fortfarande det torra fjolårets. Inte en optimal tid för stora brasor med andra ord. Inför valborgsfirandet finns därför en del att tänka på.

Platsen är A och O, anser räddningstjänsten. Det är viktigt att brasan ligger så till att elden inte kan sprida sig till omkringliggande hus och träd. För att minska spridningsrisken är det också bra om fjolårsgräset runt brasan rensas bort. Brasan får heller inte bli för stor- max tre meter hög och sex meter i diameter.

– Den som startar branden måste se till att den blir släckt. Elden kan man låta brinna ut, men all glöd ska vara släckt innan man lämnar sin bevakning, säger Madeleine Nilsson, stabschef vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

En valborgsbrasa kan inte enbart släckas med några vattenkannor och krattor, även om det kan vara bra att ha till hands. En vattenslang är i många fall nödvändig.

Och sist men inte minst: igelkottar kan ha övervintrat i rishögar. Innan brasan tänds är det därför viktigt att försäkra sig om att de har flyttat ut.

Gotland och de ostliga delarna av Svealand kan få regn under helgen, enligt SMHI. Nederbörden skulle i sådana fall tillfälligt dämpa torkan. Längre västerut, i Götaland, Svealand och snöfria områden i Norrland kan det däremot bli torrt under valborg. Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI, manar därför till försiktighet:

– Med tanke på att det inte ser ut att bli att bli särskilt mycket nederbörd under helgen, så kan det finnas viss risk för gräsbränder.

TT