Inrikes

Ny studie: Klimatförändringar skadar skördar

INRIKES

Klimat. Klimatförändringar leder till dåliga skördar i centrala USA och Kanada, visar en ny studie.

De mycket varma åren i Arktis har lett till kalla vintrar och vårar längre söderut, vilket har minskat grödornas avkastning.

Studien bekräftar den senaste tidens forskning, som gör gällande att ovanligt varma år i Arktis under de senaste 30 åren kan leda till kalla vintrar i de norra delarna av Europa och Nordamerika. De kan också resultera i en minskad nederbörd över de södra delarna av USA, skriver nyhetsbyrån AFP.

Känsligare vid kyla

Under dessa varma år smälter mer havsis än vanligt under hösten, vilket påverkar luftcirkulationen. Det gör, i sin tur, att mer kall och torr luft kommer ner från norr under vintern. När detta håller i sig till våren påverkas växter och livsmedelsgrödor.

– Vegetation och jordbruk är känsliga vid kallare och senare vårar samt mindre nederbörd - växter kommer inte i gång som vanligt och tillväxten blir mindre. Det blir också en minskning av vissa skördar, som majs, sojabönor och vete, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, till TT.

Han menar att studieresultatet inte kan användas för att förklara den kyla som har påverkat skördarna negativt i Europa i början av året.

– Likartade samband finns rimligen mellan Arktis och delar av Europa, men det har inte studerats på samma sätt.

"Borde ha med i planeringen"

Enligt Markku Rummukainen kan studien vara ett underlag till överväganden om att motverka växthusgasutsläpp via kolinbindning i ekosystem samt om anpassning av jordbruket.

– Om det till exempel är torrare i USA:s centrala delar kan man behöva hushålla mer med vattnet eller byta bevattningssystem. Det är viktigt att veta hur stora effekterna är för att kunna överväga åtgärder, säger han.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes