Ask välkomnar utländsk polis

INRIKES

Stockholm. För att bli slagkraftigare och mer kostnadseffektiv ska svensk polis kunna ta emot mer hjälp än i dag från poliser i EU och övriga nordiska länder, enligt en ny utredning.

Justitieminister Beatrice Ask (M) välkomnar utredningens förslag. Det behövs en reglering av vad som ska gälla om svensk polis begär hjälp från utländska kollegor, anser hon.

– Det finns två exempel där det är uppenbart att det finns skäl att pröva frågan. Det ena är gränstrakterna. I Skåne visavi Danmark har vi ju redan i dag en speciallösning men även i Tornedalen finns det ibland önskemål. Det andra är exceptionella händelser, där man inte kan säga att man aldrig kommer att ha ett behov av att få hjälp av andra, säger hon till TT.

Förslaget innebär bland annat att utländska tjänstemän "i vissa situationer får bistå svensk polis med att på svensk territorium upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga brott", heter det i ett pressmeddelande från regeringen.

– Då är det väldigt bra att man har regler på plats, så att det är möjligt, för man kan inte stå där vid en akut händelse och konstatera att det här går inte att hantera, säger Ask.

Frågan är om det går att få folklig acceptans för utländsk, uniformerad polis på svenska gator.

– Inte dagligdags, men vid extrema situationer som vid ett terrorattentat, där det krävs specialistkompetens, eller där vi själva inte kan manövrera det tillräckligt bra eller har volym för insatsen, där tror jag folk är benägna att säga att det är klart att vi ska ta hjälp, säger Ask.

Utredningens utgångspunkt är två rådsbeslut i EU från 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete för bekämpning av terrorism samt gränsöverskridande brottslighet. Möjligheten att begära utländsk hjälp gäller de brottsbekämpande myndigheterna, såsom polis, åklagarmyndigheten, tull och kustbevakning.

TT