Migrationsverket: Ej krig i Somalia

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Somalier kommer inte att få riktigt lika lätt att få uppehållstillstånd framöver. Migrationsverket anser nu att det inte längre råder regelrätt krig i landet.

– Man kan inte säga att striderna nu är så täta att det råder inbördeskrig, däremot en fortsatt svår situation, säger Fredrik Beijer, tillförordnad rättschef på myndigheten.

Tidigare har i princip alla somalier från de södra och centrala delarna inklusive huvudstaden Mogadishu fått stanna i Sverige. Men när verket nu ändrar bedömning till "svåra motsättningar" kommer prövningen för de asylsökande i större utsträckning grundas på hur starkt hotet är mot individen.

– Hotbilden är så stor att det inte kommer att krävas så tunga individuella skäl, men man kan inte längre bara peka på den allmänna situationen, säger Beijer.

Tidigare har cirka 90 procent av alla somalier fått stanna - och i princip alla som kommer från de värsta områdena. Beijer gissar att andelen sjunker till 80-85 procent.

– Det finns ingen anledning att tror att det kommer att bli en stor skillnad.

Migrationsverket reste i juni till Somalia för att undersöka situationen. Myndigheten drar slutsatsen att den somaliska övergångsregeringens och Afrikanska unionens styrkors offensiv mot den al-Qaidakopplade gerillan al-Shabaab har varit framgångsrik. Rörelsen har pressats tillbaka från stora delar av landet.

"Därmed har al-Shabaab-rörelsen kraftigt försvagats och de regelrätta striderna har upphört" enligt verkets ställningstagande.

Det förbättrade säkerhetsläget "medger att det kan vara relevant, rimligt och möjligt med internflykt för vissa personer och till vissa delar av Somalia", skriver verket.

– Det är något vi måste börja pröva nu, säger Beijer.

Somalier har på senare år varit den största gruppen asylsökande till Sverige. Bara på senare månader har syrierna varit fler.

Prognosen för 2012 och 2013 ligger på cirka 8 000 asylsökande somalier samt 20 000 som har rätt att leva med sina anhöriga i Sverige. Den senare gruppen ökar kraftigt eftersom ny praxis gjort det lättare för dem att få stanna.

TT

Publicerad: