Sifo: Små förändringar i opinionen

Stockholm. De rödgröna oppositionspartierna har minskat sammanlagt 2,3 procentenheter och regeringspartierna har gått fram 1,2 i Sifos väljarbarometer i september. Men alla förändringar jämfört med augusti är små och inom den statistiska felmarginalen.

KD ligger fortfarande under riksdagsspärren och C farligt nära den, medan Sverigedemokraterna åter är på rekordnivån 7,2 procent.

De rödgrönas ledning över regeringen har krympt från 7,7 till 4,2 procentenheter.

Tidningarna Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet publicerar undersökningen.

Så stort stöd får partierna i mätningen i procent:

Parti, väljarstöd, (förändring i procentenheter sedan föregående mätning i augusti)

S 33,3 (-1,0)

MP 8,9 (-1,0)

M 28,7 (+0,2)

FP 6,6 (+0,4)

KD 3,8 (+0,4)

SD 7,2 (+1,0)

De Rödgröna partierna får 48,1 (-2,3) mot alliansens 43,9 (+1,2).

Mätperiod: 3-14 september 2012. 1 913 personer intervjuades. Sifos mätning publiceras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.

TT