Allt mindre dödligt våld i Sverige

INRIKES

Stockholm. I såväl Sverige som i andra västländer minskar det dödliga våldet. Dagens Nyheter har gjort en genomgång som bland annat visar att antalet svenska mord förra året var det lägsta sedan 1960-talet.

Samtidig påpekar kriminologen Jerzy Sarnecki att vi kan var på väg mot en polarisering i samhället - att våldet i stort visserligen minskar, men att våldet bland gängkriminella samtidigt blir allt grövre.

DN lyfter också fram uppgifter från akuten vid Södersjukhuset i Stockholm. Där ska skador efter gatuvåld ha minskat med en tredjedel under åren 2007-2012. Men enligt tidigare uppgifter till TT ska under samma period i stort sett alla skottskador och många knivskador ha styrts över till traumaenheten på Karolinska i Solna, vilket påverkat statistiken.

– Det kanske kan förklara en del av minskningen, men inte hela, säger Sven Granath forskare och utredare vid Brå.

TT