Vackert vårväder gör luften sämre

Stockholm. Har du problem med luftrören ska du välja naturen framför innerstaden en solig vårdag. Just nu är det höga halter av luftburna partiklar i svenska tätorter.

I torsdags rapporterades det om extremt höga halter av luftföroreningar i London och andra delar av Storbritannien. Även i Sverige ökar luftföroreningarna på våren.

I svenska tätorter handlar det framför allt om grova partiklar (PM10) som bildas vid slitage av vägbeläggning, däck, bromsar och av vägsand. Dessa partiklar, mindre än 10 mikrometer (tusendels millimeter), följer med in i lungorna när vi andas.

Förtida död

De är enligt Naturvårdsverket en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem och som vid långtidsexponering kan orsaka förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

– Det som dubbdäcken river upp samlas under vintern och så länge det är blött på vägarna så ligger det kvar. Sedan när det torkar så virvlar det upp, säger Lars Burman på Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB).

Nyligen gav SLB ut en rapport om luften i Stockholm 2013. Där kan man läsa att huvudstaden inte nådde upp till miljömålen. Mätningar från andra delar av landet har visat på liknande resultat.

Färre dubbdäck

På SLB:s webbplats kan man timme för timme följa luftkvaliteten i Stockholms innerstad. På fredagen handlade prognosen om höga halter av både PM10 och kvävedioxid.

Just att få ned användningen av dubbdäck beskrivs som den viktigaste åtgärden för att få ner spridningen av partiklar.

På Hornsgatan i Stockholm infördes dubbdäcksförbud för några år sedan. I praktiken har detta medfört att dubbdäcksanvändningen där minskat till cirka 30 procent, men andelen måste ner ytterligare om miljökvalitetsnormen ska nås, enligt SLB:s rapport.

I Tokyo är dubbdäck totalförbjudna. Där har partikelhalterna minskat kraftigt, enligt SLB.

TT

Publisert: