Sömnbrist ökar risk för hjärtproblem

Stockholm. En studie från Linköpings universitetssjukhus på hjärtpatienter visar att dålig sömn ökar risken för nya hälsoproblem.

Forskarna studerade 499 patienter som lagts in på sjukhus för hjärtrelaterade problem. När de skrevs ut efter första besöket uppgav 43 procent att de hade sömnproblem medan 30 procent hade det ett år senare.

Jämfört med patienter utan sömnproblem hade gruppen med sömnproblem dubbelt så hög risk att bli inlagda på sjukhus igen inom ett år för hjärtproblem och andra orsaker.

Resultaten rensades också från andra fysiska och psykiska hälsofaktorer för att renodla orsakssammanhangen.

Studien presenterades vid en konferens i Stavanger i helgen.

Forskarna menar att sjukvården i större utsträckning bör ta hänsyn till sömn i fråga om hjärtpatienter.

TT

Publisert: