Barns omhändertagande diskriminering

Stockholm. Svea hovrätt fastställer att en psykiskt funktionsnedsatt mor diskriminerades av Sigtuna kommun då den beslutade att hennes nyfödda barn skulle tvångsomhändertas.

Diskrimineringsombudsmannen, som drivit ärendet, skriver i ett pressmeddelande att dess "motivering har varit att socialförvaltningen handlade utifrån en förutfattad mening om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn".

Även tingsrätten och två förvaltningsdomstolar har funnit att kommunen brustit. Omhändertagandet ägde rum 2010.

Hovrätten höjer också skadeståndet som Sigtuna måste betala till familjen till 450 000 kronor.

TT

Publisert: