Lambertz kritiserar Bergwall-rapport

1 av 2
INRIKES

För några veckor lämnade han Quickdebatten.

Men nu gör Lambertz comeback.

I ett blogginlägg går han till hård attack mot Bergwallkommissionen.

Justitierådet Göran Lambertz anser att Bergwallkommissionen arbetat efter en felaktig utgångspunkt. I ett blogginlägg skriver han att kommissionens rapport därför "måste bli lätt egendomlig".

Göran Lambertz kallar rapporten "utomordentligt intressant", eftersom Bergwallkommissionen utgått från att det var fel när Sture Bergwall - då Thomas Quick - åtalades och dömdes för åtta mord. Det är, enligt Lambertz, en felaktig grundpremiss.

Ska studera rapporten

"Sannolikheten för att Thomas Quick talade sanning när han sa att han hade hanterat kroppen efter en död människa på åtminstone någon av de platser som undersöktes av så kallade liksökhundar är långt över 99 procent", skriver Lambertz, och tillägger att sannolikheten för att kommissionens utgångspunkt - att Quickärendet är en rättsskandal - är riktig är "så liten att den är försumbar".

Göran Lambertz skriver att han kommer att studera den 700 sidor långa rapporten noggrant innan han fäller sina slutliga omdömen.

”Märkligt”

Lambertz kritik kommer samtidigt som juristprofessorn Christer Dahlman kritiserar domstolar för hur de värderade bevis när de dömde Sture Bergwall/Thomas Quick.

I en artikel på Dagens Nyheters debattsida redogör han för vad han anser är tre "iögonfallande" felbedömningar och skriver att "det är märkligt att Göran Lambertz inte såg dessa fel 2006 när han som JK granskade domarna".

TT

ARTIKELN HANDLAR OM