Inrikes

Wallström: "Rasism ska bekämpas"

INRIKES

Utrikespolitik. Utrikesminister Margot Wallström inleder den rödgröna regeringens första utrikesdeklaration med att ta upp internationella ödesfrågor.

Hon pekar på krigen i Syrien och Ukraina och klimathotet.

– Vi lever i en ödesgemenskap och vi gör det i en mer osäker tid, säger Wallström i riksdagen.

– Statsövergrepp i öst och statssammanbrott i syd får återverkningar också för Sverige. Det leder till spänningar i vårt närområde, flyktingströmmar och en växande del av vår befolkning som bär på smärtsamma minnen av krig och konflikt.

EU:s röst

Wallström pekar på att Sveriges röst i världen blir starkare tillsammans med EU:s övriga medlemsländer och välkomnar att EU kunnat stå enat i sin respons på utvecklingen i Ryssland och Ukraina.

– Sverige kommer att fortsätta verka för en politik som är lika tydlig i sina krav på respekt för internationell rätt som sitt stöd för varje lands rätt att självt bestämma över sin framtid, säger utrikesministern.

Hon efterlyste ett bredare internationellt engagemang hos EU, en samlad global strategi och en förstärkt krishanteringsförmåga.

FN:s plats återupprättas

Wallström betonar också FN:s roll för fred och säkerhet.

– Den är helt central på global nivå. Därför behöver den stärkas och därför återupprättas nu FN:s plats i svensk säkerhetspolitik, sade hon.

Wallström talar också om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och att Sveriges ambition är att delta i fler FN-ledda insatser.

Regeringen håller fast vid de senaste årens säkerhetspolitiska doktrin om att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land.

– Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas, säger Wallström.

Hon tillägger att Sverige inte är med i någon militär allians.

En hörnsten

Wallström betonar också att värnandet av mänskliga rättigheter ska vara en hörnsten i svensk utrikespolitik.

– Folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra grova internationella brott ska bekämpas och bestraffas, säger utrikesministern.

Hon uppger att Sverige ska bekämpa olika former av tvångsarbete och barnarbete och försvara människors rätt att bilda fackföreningar.

– Att värna de mänskliga rättigheterna innebär även ett ansvar för att bekämpa rasism och utpekande av olika grupper i kollektiva termer, till exempel med religiösa förtecken, säger Wallström.

– Samtidigt måste yttrande- och pressfriheten försvaras. Vi kan inte stillatigande se på när det fria ordet hotas eller när journalister fängslas, kidnappas eller dödas.

Bekämpa terror

Wallström kommer även in på terrorism.

– Vi ska fortsätta att bekämpa den internationella terrorismen genom att söka verkningsfulla gemensamma verktyg, utan att göra avkall på de grundläggande demokratiska och rättsstatliga värden som vi ska försvara.

Regeringen vill bjuda in till samtal över blockgränserna om hur Sverige ska möta de "breda säkerhetsutmaningarna". Bland de nya säkerhetshoten pekar Wallström ut den ökande antibiotikaresistens. Regeringen planerar att hålla en särskild konferens där experter och regeringsföreträdare ska bjudas in.

Frihandelsavtal

Israel har surnat till på Sverige efter regeringens erkännande av Palestina. Wallström uppger i sin deklaration att man " värnar en fortsatt bred och god relation till Israel".

Utrikesministern kommer också in på en för Sverige traditionell hjärtefråga - frihandel, och uppgav att det är prioriterat att slutföra förhandlingarna mellan EU och USA om ett handels- och investeringsavtal.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes