Inrikes

Regeringen inför vargkommitté

INRIKES

Vargjakt. Naturvårdsverket får den permanenta vargkommitté som myndigheten krävt. Regeringen vidtar flera åtgärder för att få en långsiktig, livskraftig vargstam, och där ingår en vargkommitté, skriver miljöminister Åsa Romson (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på SvD:s Brännpunkt.

"Det övergripande målet för regeringens rovdjurspolitik är att varg och andra rovdjur ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus - samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas", skriver de.

Kommittén ska fungera som referensgrupp till regeringen och bestå av representanter från de grupper som tidigare ingick i rovdjurskommittén.

Flera andra åtgärder vidtas: Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för vargen, Jordbruksverket ska utreda skyddsåtgärder för att förebygga viltangrepp och regeringen ska granska de regionala viltförvaltningsdelegationerna.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes