Svenskt ja till GMO-produkt

GMO. För första gången sedan den nya regeringen tillträdde säger Sverige ja när EU tar beslut om försäljning av nya GMO-produkter. Men det är fortfarande osäkert hur regeringen kommer att agera framöver.

– Det finns inga kontroverser kring de här sex utestående frågorna, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i samband med måndagens jordbruksministermöte i Bryssel.

Det innebär ändå inte att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu gjort upp om hur regeringen ska förhålla sig till frågorna om genmodifierade produkter.

– Det finns fortfarande vissa saker som vi ännu diskuterar, sade Bucht, utan att vilja gå in på detaljer om vad.

TT: Kan man tolka det ändå som en glidning till ett mer GMO-vänligt ställningstagande framöver?

– Det kan nog göras olika tolkningar på det, givetvis. Men jag överlåter det till andra att göra, sade landsbygdsministern.

Måndagens beslut i EU:s så kallade Paff-kommitté gällde främst förnyanden av ett antal försäljningstillstånd för modifierad bomull.

GMO-frågan splittrar EU rejält med helt olika synsätt i olika medlemsländer. Nyligen har dock en kompromiss nåtts vad gäller tillstånd för nya GMO-grödor för odling, där negativt inställda medlemsländer fått större möjlighet att lokalt säga nej till produkterna, även om de godkänts centralt på EU-nivå.

TT:s korrespondent

Publisert: