Löfvens oro inför valrörelsen

Publicerad:

Medier. Nästa år är det riksdagsval i Sverige. Statsminister Stefan Löfven (S) varnar för att främmande makt kan försöka påverka valrörelsen i Sverige.

I en ny rapport konstateras samtidigt att medierna blivit mer sårbara.

– Vi kan inte utgå ifrån att det inte kommer att ske en påverkanskampanj gentemot Sverige i en tid då vi har ett val, säger Stefan Löfven till TT.

Han och inrikesminister Anders Ygeman (S) tillbringade delar av sin måndag på ett besök hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Det är inte behagligt att veta att när vi går till val kan andra länder tänkas påverka våra val. Vi måste se över hur vi ska skydda våra val, säger Löfven.

Han tar upp Ryssland som ett exempel på ett land som pekas ut för att vilja påverka.

Vägen till säkra val är bland annat ökad beredskap och förbättrad teknik. Löfven säger att flera myndigheter redan nu har fått utökade uppdrag, till exempel Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Arbetet för att stå emot cyberangrepp fick nyligen ett ekonomiskt tillskott i den senaste försvarsuppgörelsen.

Partierna informeras

I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterade Stefan Löfven ett antal insatser för att höja motståndskraften mot påverkanskampanjer.

De politiska partierna ska bland annat få lära sig hur obehöriga kan skaffa sig tillgång till informationssystem och sprida vilseledande information, och hur de kan skydda sig.

MSB ska samla representanter från massmedier och sociala medier för en dialog om cybersäkerhet.

Löfven har även bjudit in samtliga partiledare för en gemensam genomgång av hotbilden av Säpo

Sårbara medier

Tidigare under måndagen presenterade MSB en rapport om mediebranschen. I den konstateras att det svenska medielandskapet har förändrats och medierna möter en komplex hot- och riskbild.

Enligt MSB utgör hot och trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker de allvarligaste delarna i riskbilden för mediebolagen. Parallellt med detta har det försämrade säkerhetspolitiska läget skapat ytterligare behov för medierna att stärka sitt arbete med säkerhet och beredskap, enligt myndigheten.

– Vi står inför ett antal allvarliga utmaningar. Mediernas verksamhet bedrivs i mycket stor utsträckning i digitala miljöer. Det kan därför störas genom allt ifrån driftfel till cyberattacker, och det gör medierna sårbara, säger Richard Oehme, avdelningschef vid MSB.

TT

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM