Inrikes

Varnar för ännu svårare åldersbedömning

INRIKES

Politik. Är du 16,17 eller 18?

Åldern kommer att få ännu större betydelse i asylprocessen, om regeringens lagförslag om uppehållstillstånd för studier på gymnasiet går igenom.

Migrationsverket pekar på svårigheterna med att fastställa ålder.

Hittills har 18-årsgränsen varit den avgörande skiljelinjen för ensamkommande unga. Men nu kan Migrationsverket också behöva bedöma vem som är över och under 17. Ensamkommande unga som i dag riskerar utvisning på 18-årsdagen ska få rätt att stanna om de studerar på gymnasiet, vill regeringen, men förslaget gäller bara dem som fyllt 17.

– Vi hamnar i helt nya åldersbedömningssvårigheter som vi inte ser fram emot, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer till TT.

De unga som berörs saknar oftast id-handlingar och metoden för medicinsk åldersbedömning som tagits fram av Rättsmedicinalverket är inte till någon hjälp - den avser 18-årsgränsen.

"Åldersdiskriminering"

Migrationsverket anser också att det kan framstå som orättvist och svårförklarligt att inte samma regler ska gälla för 16-åriga gymnasiestudenter som för dem som är äldre.

Det tycker barnombudsmannen (BO) också. "Att utesluta alla asylsökande mellan 16 och 17 år från möjligheten till ett förlängt uppehållstillstånd enbart på grund av deras ålder utgör en diskriminering av dessa barn", skriver BO.

Flera remissinstanser är också kritiska mot att regelverket kommer att bli så krångligt. Kammarrätten i Stockholm kallar de föreslagna regeländringarna "oerhört svårtillgängliga" och anser att det är svårt att få en överblick över konsekvenserna. Samma kritik kommer från Migrationsverket.

– Det är tekniskt komplicerat och väldigt svårt att tillämpa. Det blir en prövning i väldigt många olika steg och flera lagstiftningar som tillämpas parallellt, säger Fredrik Beijer.

Detta kan innebära risker för rättssäkerheten, påpekar han.

Fler till Sverige

Migrationsverket förutspår, precis som flera andra remissinstanser, att fler ensamkommande barn och unga kommer att söka sig till Sverige om lagen går igenom.

– Signalsystemet i vår värld är väldigt starkt. Varje gång en lagstiftning som uppfattas som positiv går igenom sänder det ut en signal och då kommer det fler personer, det vet vi av erfarenhet, säger Beijer.

För Migrationsverket blir det fler asylansökningar att hantera, men också nya kontroller som måste införas - till exempel en årlig uppföljning av att den som får stanna på grund av gymnasiestudier aktivt deltar i utbildningen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes