Många feta lika friska som smala

Stockholm. Många med övervikt och fetma är lika friska som smala. Hälften av alla överviktiga och var tredje med fetma har lika starka hjärtan och lungor och löper lika liten risk att drabbas av kroniska sjukdomar som normalviktiga som är i bra kondition.

Det visar en studie med 43 265 deltagare gjord av forskare i Sverige, Spanien och USA som publiceras i European heart journal, skriver Svenska Dagbladet.

TT