Skrev "riv ner" om SD-affischer - frias

INRIKES

Brott. "Riv ner, klistra över, förstör!" skrev lundapolitikern Hanna Gunnarsson (V) om valaffischer som Sverigedemokraterna satt upp i Stockholm. Hon åtalades för uppvigling, men Lunds tingsrätt friar henne.

Domstolen anser visserligen att hon genom uppmaningen på Twitter gjorde sig skyldig till uppvigling, men att brottet var ett ringa fall av detta brott. Tingsrätten tar hänsyn till att det hon anses ha uppmanat till, skadegörelse, har ett lågt straffvärde. Dessutom är merparten av hennes följare på Twitter bosatta i Skåne och sannolikheten för att hennes uppmaning verkligen skulle leda till nedrivning av affischer i Stockholm var därmed liten.

Att hon själv menar att det hon skrev ska ses som en opinionsyttring snarare än en uppmaning till skadegörelse tar Lunds tingsrätt också viss hänsyn till.

"Straffbestämmelsen om uppvigling utgör en begränsning av den grundlagsfästa yttrandefriheten och bör därför tillämpas restriktivt", skriver domstolen.

Hanna Gunnarsson är ledamot i Lunds kommunstyrelse och gruppledare för kommunens vänsterpartister.

TT