Oro att flyktingbarn felbedöms

Sjukvård. Beskedet att medicinska åldersbestämningar ska börja genomföras redan i höst får kritik. Risken är att en betydande andel av barnen felaktigt kommer att bedömas som vuxna, enligt barnläkare.

Regeringen har gett Rättsmedicinalverket i uppgift att se till att medicinska åldersbedömningar börjar användas och redan i höst kan systemet vara på plats. Åtgärden är en del i regeringens paket för att minska asyltrycket på Sverige. I höstas kom fler ensamkommande till Sverige än någonsin tidigare.

Men barnläkarna är kritiska. Än så länge finns ingen metod för medicinska åldersbedömningar som har den precision som rättssäkerheten kräver, enligt professor Anders Hjern som är talesperson för Barnläkarföreningen.

Oprövad metod

De metoder som förut använts, röntgen av handled och tänder, dömdes tidigare i år ut av Socialstyrelsen, och den metod som istället presenterades som tänkbar, magnetröntgen, är fortfarande oprövad.

– Än så länge har man bara undersökt ett par hundra barn med den här metoden och de har inte varit flyktingungdomar, säger Anders Hjern som befarar att en betydande andel av barnen felaktigt kommer att klassas som vuxna.

För att säkerställa tillförlitligheten med magnetröntgen rekommenderade Socialstyrelsen en pilotstudie. Men den har regeringen ännu inte fattat något beslut om och det är inte säkert att några resultat är klara redan i höst.

Rättsmedicinalverket gör redan i dag medicinska åldersbedömningar vid brottmål med hjälp av tandröntgen. Svaren presenteras i åldersintervall med olika sannolikhet.

– Man får komma ihåg att detta är en pusselbit i en samlad bedömning som mottagaren har ansvaret att göra. Det kommer inte att komma svar från oss som säger svart på vitt att en asylsökande är över eller under 18 år, utan det kommer att vara bedömningar där vi är väldigt tydliga med vilken säkerhet som ges, säger Elias Palm, rättsläkare och avdelningschef vid Rättsmedicinalverket.

Flera metoder

Sannolikt blir det en kombination av metoder som kommer att användas.

– Vi beaktar såklart Socialstyrelsens rapport men ser även till hur man gör åldersbedömningar i andra länder, säger Elias Palm.

Socialstyrelsen utesluter inte att det går att förena ett införande av åldersbedömningar med pilotstudien.

– Om man startar en studie snabbt nu kan man under studiens gång få delresultat som man har nytta av. Men det är naturligtvis bättre ju mer data man har, det ger ju säkrare bedömningar, säger Carl-Erik Flodmark, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

TT

Publisert: