Oklart vad svenska värderingar är

INRIKES

Politik. Den senaste tiden har "svenska värderingar" blivit ett populärt begrepp i den politiska debatten. Men vad är svenska värderingar? Många svenskar tycks inte ha något svar på den frågan.

I en nygjord undersökning svarar mer än var tredje tillfrågad (36 procent) att de inte vet vad svenska värderingar är. Nästan var tionde (9 procent) tycker att begreppet är nonsens, skriver DN som har gjort undersökningen ihop med Ipsos. "Vad, om något, betyder svenska värderingar för dig?" är frågan som har ställts i intervjuer med drygt 1 000 röstberättigade svenskar.

Det vanligaste svaret är "jämlikhet, allas lika värde", det har 19 procent av de tillfrågade nämnt. Annat som återkommer är "västerländska värderingar, demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, öppenhet" (13 procent) och "att följa svenska normer, regler och traditioner, tala och förstå det svenska språket" (13 procent). S-väljare har svårast att svara på vad svenska värderingar är medan SD-väljare har lättast.

– Många svarar genom att beskriva vad de själva tycker är bra i Sverige, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos, till DN.

– Det är många som definierar svenska värderingar som sina egna värderingar.

TT