Inrikes

Apatiska barn var inte drogade

INRIKES

Uppsala. Teorin om att flyktingbarn blev apatiska på grund av att de drogats med lugnande mediciner stämmer inte, enligt en studie av svenska barnläkare. Snarare är det traumatiska händelser före ankomsten till Sverige och psykisk press under asylprocessen som är förklaringen bakom apatin, skriver Upsala Nya Tidning.

I studien, som presenteras i tidskriften Acta Paediatrica, ingår 29 av de svårast sjuka barnen som vårdades av Sachsska barnsjukhuset i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrins mobila team i Stockholm mellan 2004 och 2007. Granskningen visar att inga spår fanns av lugnande eller sömngivande mediciner i blod- och urinprover som togs på barnen. Inte heller är det troligt att barnen simulerade sitt tillstånd, enligt läkarna.

Däremot hade tre fjärdedelar av barnen traumatiska händelser i hemlandet bakom sig och nästan lika många hade separerats från eller förlorat någon nära anhörig. Tolv hade försökt ta livet av sig efter ankomsten till Sverige.

Enligt Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik fanns det i september i år 23 fall av apatiska barn i Sverige. Antalet har legat kring 30 barn per år sedan 2004-2005, då det rörde sig om hundratals barn. Fortfarande har verket svårt att bedöma barnens tillstånd och vissa får stanna, medan andra utvisas från Sverige.

Läkarintygen behöver bli bättre och det behövs riktlinjer från Socialstyrelsen, anser han. I dag ser läkarintygen väldigt olika ut.

– Olika läkare har olika meningar om hur den här sjukdomen ska behandlas. Deras bedömning kan vara avgörande. Vi är bundna av lagen och enligt den krävs det "synnerligen ömmande omständigheter", säger han.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes