Höga halter insektsgift i apelsiner

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Apelsiner med för höga halter av bekämpningsmedlet malation har sålts i svenska butiker.

Livsmedelsverket förbjuder en grossistfirma i Stockholm att sälja nya partier av apelsinen Navel från Egypten om de inte först testats och godkänts av ansvariga svenska myndigheter.

De apelsiner som sålts är förmodligen redan uppätna, men ingen ska behöva känna någon oro.

Livsmedelsverkets experter konstaterar att de halter som uppmätts av insektsbekämpningsmedlet visserligen är flera gånger över tillåtna gränsvärden, men långt ifrån de nivåer som är skadliga. Det mesta av bekämpningsmedlet finns dessutom i skalen och inte i själva frukten.

Det var vid provtagning i början av mars som prover visade att de egyptiska apelsinerna innehöll en halt av 0,073 mg/kg av malation. Det tillåtna gränsvärdet är 0,02 mg/kg.

TT

Publicerad: