Bevisat: Män är korkade

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Nu är det bevisat, för den som trodde något annat. Män är dummare än kvinnor. Åtminstone om man ska tro de forskare som har granskat kandidaterna till det mindre ärofyllda Darwin-priset de senaste 20 åren.

Det finns många skillnader mellan kvinnor och män. En tydlig sådan är deras risktagande, där män i allmänhet tar betydligt större risker än kvinnor, något som återspeglas i statistiken över olycksfall, trafikolyckor, sportskador, och så vidare.

Men innebär det att män är mer korkade än kvinnor?

Vissa tror det, inte minst anhängarna till den så kallade "male idiot theory" (MIT) vars kärnfulla axiom säger att män är idioter som gör idiotiska saker.

I dumhetens tjänst

I ett försök att testa denna teori granskade forskare vid Newcastle University alla nomineringar till det så kallade Darwin-priset (Darwin Award) under en 20-årsperiod (1995-2014).

Detta pris delas ut till den person som dött under året på dummast tänkbara sätt och därmed gjort mänskligheten en tjänst genom att sortera bort sig själv, så att säga.

Värdiga kandidater genom åren har bland annat varit terroristen som får tillbaka sin egen brevbomb, eftersom han inte hade satt på tillräckligt med porto, öppnar paketet och dör.

Eller han som sköt sig själv i huvudet med sin egen "spion-penna" för att bevisa för sin vän att den var äkta. Eller den tjuv som försökte stjäla en hisskabel. En plan som kunde ha lyckats om han inte själv hade stått på hissen när den lossnade från kabeln och störtade ner i hisschaktet.

Manlig majoritet

Av de 332 nomineringar som forskarna lyckades identifiera sorterades 14 bort eftersom dessa delades av både män och kvinnor. Av de 318 som var kvar utgjordes hela 282 - motsvarande 88,7 procent - av män. Ett synnerligen statistiskt signifikant resultat, konstaterar forskarna i British Medical Journals lättsammare julnummer där studien presenteras.

Forskarna erkänner dock, utan omsvep, att undersökningen har sina begränsningar, eftersom den inte tar hänsyn till exempelvis alkoholkonsumtion.

TT

Publicerad: