Inrikes

Hård kritik mot svensk barnrätt

INRIKES

Lag och rätt. FN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige för att inte följa barnkonventionen till fullo. Bland annat ställs krav på att ändra lagen så att barn ska ha rätten att höras under asylprocessen.

– Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig, säger UNICEF:s programchef Christina Heilborn.

Barnens rätt i migrationsfrågor är ett av områdena där Sverige möter kritik från Barnrättskommittén. Enligt svensk lag behöver man inte höra barn i asylprocessen och heller inte undersöka om barnen har egna skäl till asyl, som att riskera att bli bortgifta eller bli barnsoldater.

– När det gäller asylutredningar där barnen inte får höras, där bryter Sverige mot barnkonventionen, säger Christina Heilborn.

Sverige får också kritik för de regionala och kommunala skillnader som råder i hur barns rättigheter följs. En annan punkt som kommittén kritiserar är hur man hanterar frihetsberövade barn, både unga lagöverträdare och barn som är tvångsomhändertagna.

Kommittén var däremot positiv till att Sverige vill införliva barnkonventionen i svensk lag.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes