Spiral vinner mark och piller backar

Publicerad:
Uppdaterad:

Preventivmedel. Allt fler nobbar p-piller och vill i stället ha ett hormonfritt preparat. Till ungdomsmottagningen i Lund kommer dagligen kvinnor som vill testa spiral - just för att den är fri från hormoner.

– Visst är det en trend att vi sätter in fler spiraler i dag. Det är flera olika faktorer som styr det här, säger Ingrid Wikström, gynekolog och klinisk utredare vid Läkemedelsverket.

För snart ett år sedan ändrade Läkemedelsverket sina rekommendationer och förespråkar nu i första hand spiral och p-stav framför p-piller. Riskerna med spiral, såsom infektioner, bedöms inte lika stora som tidigare. Spiral och p-stav är, enligt verket, de mest effektiva preventivmedlen då de inte kräver att man kommer ihåg att ta ett piller - de sitter redan i kroppen.

Biverkningar avskräcker

Det kan finnas fler förklaringar till att spiraler blivit populära, enligt Ingrid Wikström.

– Jag tror bland annat att livsstilsfaktorer kan bidra. Vi vill äta ekologiskt till exempel, och inte heller utsätta vår kropp för hormonell påverkan i form av p-piller.

Hon pekar på att ett problem med p-pillren också är att vissa kvinnor får mindre sexlust.

– Den åldersgrupp som varit känsligast för p-piller, och slutat för att man inte trivs med det, är 20-24 år. I den gruppen är abortfrekvensen också hög, säger Kristina Gemzell Danielsson, professor och överläkare i förlossning och kvinnosjukdomar vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Färre aborter i norr

I Norrbotten har aborterna bland unga kvinnor halverats de senaste tre åren. Alla preventivmedel subventioneras och användningen av p-stav och spiral har ökat. Fler landsting borde följa Norrbottens exempel, anser Kristina Gemzell Danielsson.

– Det som är mest effektivt är p-stav och spiral, och det är en myt att man inte kan använda spiral om man är ung, säger hon.

Piller första alternativet

Kristina Gemzell Danielsson säger att många unga kvinnor upplevt att barnmorskor och gynekologer varit väldigt aktiva förespråkare av p-piller, och den som velat ha annat preventivmedel såsom spiral har fått föra det på tal själv. Varför kan hon inte säga. Men de nya riktlinjerna kan få stor betydelse, då barnmorskorna är beroende av dem.

– Jag vet att man på ungdomsmottagningar inte alltid haft någon som kunnat sätta in spiral, då är det kanske lättare att skriva ut ett recept på p-piller. Men vi jobbar på det nu - att det ska finnas möjlighet att sätta in spiral på ungdomsmottagningarna.

Spriralen är efterfrågad

På ungdomsmottagningen i Lund kan alla barnmorskor sätta in spiral, berättar barnmorskan Annika Olausson.

– Ofta har det nog varit så att det funnits en som varit specialist på att sätta in spiral och då har man överlåtit det på den personen. Men nu när det blivit vanligare så måste alla kunna göra det.

Främst efterfrågas den hormonfria kopparspiralen, men även hormonspiralen är populär. Den innehåller gestagen och gör att mensen helt uteblir.

– Många säger "jag vill ha ett hormonfritt preparat" eller "min mamma hade spiral". Just vad mamman använt brukar vara en viktig faktor, säger hon.

TT

Publicerad: