Lundaprofessor fälls för oredlighet

INRIKES

Forskning. Felaktigt har en professor vid Lunds universitet uppgett författarskap i sju publikationer, konstaterar universitetets nämnd för utredning av oredlighet i forskning. Genom grov oaktsamhet har professorn oberättigat hävdat författarskap, enligt rektor. Felaktiga uppgifter ska bland annat ha använts i fyra årsredovisningar till institutionen och i fyra projektansökningar till Vetenskapsrådet.

Professorn ska ha korrigerat felen, om sin egen insats i publikationerna, i universitetets databas efter att dessa uppmärksammats. Men det upphäver inte de upptäckta bristerna, enligt universitetet.

Totalt handlar det om åtta tillfällen av oberättigat hävdat författarskap, medförfattarskap eller medredaktörskap i sju olika publikationer.

Ärendet lämnas över till samhällsvetenskapliga fakulteten för att hanteras vidare.

TT