UNHCR:s generalsekreterare avgår

INRIKES

Migration. Katinka Lindholm avgår som generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

– Vi ser på framtiden på lite olika sätt och har valt att skiljas åt, säger styrelseordföranden Nicklas Wigren till TT.

Sverige för UNHCR är svensk partner till FN:s flyktingorgan UNHCR. Katinka Lindholm har arbetat inom UNHCR sedan 2012 och blev generalsekreterare i Sverige året därpå.

Organisationen har vuxit kraftigt i flera års tid, säger Nicklas Wigren, som framhåller Lindholm som en fantastisk entreprenör.

– När vi växer på det sättet vi gjort uppstår arbetsmiljöfrågor som vi får hantera på ett annat sätt, säger han.

En process inleds nu för att hitta Katinka Lindholms ersättare.

TT