DI kräver att SCB stoppar undersökning

INRIKES

Lag och rätt. Datainspektionen (DI) kräver att Statistiska Centralbyrån (SCB) stoppar en undersökning om hälsoproblem i Stockholm. Enligt inspektionen saknar statistikmyndigheten stöd för att behandla personuppgifter "som hanteras inom ramen" för denna.

DI hävdar att SCB inte är statistikansvarig för området som undersökningen gäller. Trots det har SCB haft "för avsikt att behandla en stor mängd känsliga personuppgifter", enligt Datainspektionen som anger att uppgifterna skulle samlas in från både enskilda personer, egna register och från andra myndigheter.

Datainspektionen har nu enligt ett pressmeddelande utfärdat ett föreläggande med krav att SCB upphör att behandla dessa personuppgifter.

TT