Geparden på väg att utrotas

INRIKES

Djur. Den snabba, smidiga geparden kan snart vara ett minne blott. Enligt en rapport som publicerats i Proceeding of the National Academy of Sciences finns endast 7 100 geparder kvar i världen. I exempelvis Zambia har gepardpopulationen minskat från 1 200 djur till 170 på 16 år. I Asien är geparden i princip utrotad men en grupp på färre än 50 djur ska finnas kvar i Iran.

Enligt rapporten, som BBC skriver om, lever ungefär hälften av världens kvarvarande geparder i en population som rör sig över sex länder i södra Afrika. Deras existens hotas dels av att deras naturliga jaktområden i allt större utsträckning används för odling men även av ökad jakt på så kallat djungelkött.

Dessutom finns en stor illegal handel med gepardungar, driven framför allt av efterfrågan i Gulfstaterna. En gepardunge säljs för upp till 10 000 dollar, motsvarande drygt 90 000 kronor, av illegala handlare.

TT