Delar av Bibeln översätts på nytt

INRIKES

Göteborg. Bibeln ska få ny språkdräkt. Åtminstone delvis. Om två år kommer en ny provöversättning av Lukasevangeliet och Galaterbrevet och blir mottagandet bra så ska hela Nya Testamentet översättas igen, uppger Dagen.

Senaste versionen av Nya testamentet kom 1981, och ingår i Bibel 2000. Den gången skedde översättningen via staten. Nu ska kyrkan själv ta ansvar för arbetet, enligt Krister Andersson, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet.

Den tidigaste svenska bibelöversättningen är från 1541, Gustav Vasas bibel. Sedan kom 1917 års bibel och så Bibel 2000.

TT