Mycket miljögifter i Västernorrland

INRIKES

Sundsvall. Höga halter av miljögifterna PCB och DDT ligger gömda på havsbotten längs Västernorrlands kust. I anslutning till gamla industrier finns ansamlingar av ämnen som anses vara bland de giftigaste människan skapat, enligt en kommande studie från länsstyrelsen, som SVT:s Mittnytt tagit del av.

– Vi blev förvånade över vissa områden där det funnits industrier som vi betraktat som ganska snälla men där det ändå fanns höga halter av gifter, säger Irene Hedlund på länsstyrelsen i Västernorrland till Mittnytt.

TT