Jan Eliasson prisas av regeringen

INRIKES

Politik. FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson prisas av regeringen för sitt långa arbete för fred. Regeringen tilldelar honom belöningsmedaljen Illis Quorum av 18:e storleken.

Enligt motiveringen får Eliasson medaljen "för hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna".

Jan Eliasson lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.

– Jag är mycket hedrad och tacksam, jag blev överraskad och glädjer mig mycket över detta. Det är många års arbete i både FN:s och Sveriges tjänst som avslutas nu, säger han till Aftonbladet.

TT