EU-motståndet minskar

INRIKES

Politik. Svenskarnas EU-motstånd har minskat. I SCB:s partisympatiundersökning, som även mäter EU-sympatier, var 50,3 procent för EU-medlemskapet i november medan 20,8 var mot. Andelen som saknar uppfattning har ökat något och ligger på 28,9 procent.

Motståndet mot euron är fortsatt starkt. Om det hade varit en folkomröstning i dag så hade 72,0 procent röstat emot euron medan 15,8 hade röstat för. Jämfört med maj har andelen som skulle rösta nej minskat medan andelen som inte vet ökat.

TT