Brister i säkerheten vid vägarbeten

INRIKES

Trafik. Många vägarbeten på landets större vägar görs med bristande säkerhet för personalen. Bara en tredjedel av drygt 600 vägarbeten klarade sig utan anmärkning när Trafikverket gjorde oanmälda arbetsplatskontroller.

Det är framförallt längsgående skydd av betong eller stål som har brister, till exempel att de inte monterats på rätt sätt. Sämre säkerhet för både vägarbetare och trafikanter kan bli följden.

"Det är ju så klart allvarligt att det hittas så många brister", säger Ulf Danielsson, arbetsplatskontrollant på Trafikverket, enligt ett pressmeddelande från Elmia, som tar upp ämnet på en vägmässa i mars.

TT