Lärarutbildare tror inte på premie

Stockholm. Lärosätena har i dag uppenbara problem att locka blivande natur - och mattelärare och få lärosäten tror att regeringens bonuspeng kommer att förändra den saken.

Regeringens förslag att utöka lärarutbildningen innebär att högskolans största utbildning blir ännu större. Befarad lärarbrist är ett skäl, men utbildningsminister Jan Björklund har också pekat på att det för första gången på länge finns ett "ordentligt söktryck".

Men det betyder inte att det uppstått långa köer. En ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar ett ökande tryck på förskollärarutbildningen med 2,1 förstahandssökande per plats i höstas. Lågstadielärarutbildningen hade 1,3 sökande men mellanstadie- och högstadielärarutbildningarna ligger kvar på 0,9 sökande per plats.

TT har frågat 20 av landets högskolor om sökintresset och svaret är entydigt: Utbildningarna till lärare i matematik och naturvetenskap - och framför allt på högstadiet - ligger fortsatt sämst till. Intresset är så svalt att utbildningarna ställs in på flera lärosäten.

Regeringen har tagit till den unika åtgärden att locka just denna grupp studenter med en examenspremie. Men flera av lärosätena ställer sig skeptiska.

– Jag har svårt att tro att den får effekt. Premien är ett billigt sätt för regeringen att göra något för lärarutbildningen. Det är betydligt dyrare att dra upp lönerna, säger Inger Bergström, chef för utbildning och forskning vid Luleå universitet.

TT

Publisert: