Inrikes

Reinfeldt: Styrelsen ansvarig

INRIKES

Stockholm. Staten må vara ägare - men det är Vattenfalls styrelse som bär ansvaret för affärer som fiaskoköpet av Nuon. Det sade statsminister Fredrik Reinfeldt i KU i dag.

Det är aktiebolagslagen som styr regeringens agerande som ägare av statliga bolag, framhöll Reinfeldt: Styrelsen fattar beslut.

– Det var chefen för näringsdepartementet som ansvarade för att företräda ägarna, men bolagets styrelse som tar ansvar för bolagets angelägenheter, sade han.

Han pekar på att dåvarande näringsministern Maud Olofsson ställt kontrollfrågor om Vattenfall skulle klara avkastningskravet vid köpet av Nuon och fått "lugnande besked".

– Mot den bakgrunden gav näringsministern beskedet att ägaren inte hade något att invända mot förvärvet, säger Reinfeldt.

– Det är styrelsen som ska ta ansvaret för förvärvet. Och en enig styrelse stod bakom det.

Att Vattenfall var intresserat att köpa Nuon fick statsministern veta först när det blev offentligt, hävdar han. Han visste om att det fanns ett strategiarbete kring styrningen av Vattenfall i näringsdepartementet, men hade kände inte till några detaljer.

Socialdemokraten Hans Hoff vill veta varför Maud Olofsson - som inte velat höras i KU - då sagt att hon informerat partiledarna.

– Vet inte hur den anteckningen uppstått, men det återspeglar inte vad som har hänt här, svarar Reinfeldt.

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) tycker att det låter litet märkligt.

– Vi har anteckningar i utskottet om att det pågick och att statsministern godkänt affären, säger Eriksson.

Det fattades inte något regeringsbeslut i ärendet, vilket visar att det inte fanns något beredningsärende som skulle ha gjort att fler var informerade, framhåller Reinfeldt.

– Jag hade ingen information, men det hade inte spelat någon roll, för det är inte grund för beslutsfattande i regeringen. Det enda jag hade sagt skulle ha varit: är detta berett ordentligt? säger Reinfeldt.

Reinfeldt sammanfattar att det funnits brister i dokumentationen och en otydlighet om den gemensamma beredningen var avslutad. Det måste undanröjas i framtiden, säger han.

Det statsministern säger innebär att Maud Olofsson fattat ett beslut på konstitutionellt felaktiga grunder, anser Björn von Sydow (S). Han påminner samtidigt om att regeringen har ett kollektivt ansvar.

– Det kompliceras av att det inte fanns något regeringsbeslut, svarar Reinfeldt.

KU:s ordförande Peter Eriksson efter utfrågningen:

– Här har vi en diskussion om vice statsministern, statsministern och finansministern, de tre kanske mest centrala positionerna i en regering. Ingen av dem har haft en dialog med den andra om vad som hänt i en otroligt viktig fråga, trots att man har haft ett halvår på sig. Det är mycket besynnerligt och bekymmersamt.

Han tycker ändå att vissa saker har blivit klarlagda.

– Det beslut som Maud Olofsson till slut fattade var inte berett på ett sätt som är i enlighet med reglerna i regeringskansliet och därmed heller inte i regeringsformen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes