Spioneriförslag kritiseras hårt

Stockholm. Informations- och yttrandefriheten inskränks. Och det kan bli mycket svårare att rapportera om militära insatser utomlands som Sverige deltar i, anser flera remissinstanser om utredningen som vill öka skyddet för uppgifter om sådana insatser.

Justitiekanslern (JK) kritiserar utredningens "svepande" avvägningar mellan skydd för insatserna och grundlagsskyddade rättigheter. Sveriges Radio och SVT anser att förslagen kan stoppa undersökande journalistik.

Förslagen lades fram i februari i år av utredaren, justitierådet Ella Nyström, i betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet.

Nils Funcke, tidigare huvudsekreterare i den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén och bland annat chefredaktör för tidningen Riksdag & Departement, beskriver utredningen som undermålig.

– Och den slår mot en av de mest centrala delarna, där nyhetsrapportering och meddelarfrihet ska vara så vid som den någonsin kan vara, säger Funcke.

Han hänvisar till avslöjanden om övergrepp i internationella insatser. Och han tar, likt Sveriges Television gör i sitt remissvar, Uppdrag Gransknings reportage om franska soldater som torterade en fånge i Kongo 2003, när svenska soldater såg på utan att ingripa, som ett exempel.

Utredningens förslag skulle kunna försvåra eller hindra rapportering om en sådan händelse, det skulle kunna ses som brottsligt spridande av uppgifter.

Ett 40-tal remissinstanser har lämnat in synpunkter och regeringen måste i höst lägga en proposition till riksdagen om den godtar förslagen, för att lagändringar inte ska fördröjas i många år.

En rad av remissinstanserna, främst organisationer och företrädare på medieområdet, är mycket kritiska till förslagen. Till de kritiska hör också JK, som bland annat är statens åklagare i tryckfrihetsmål, Folke Bernadotte-akademin, Advokatsamfundet och de juridiska fakulteterna vid Stockholms och Lunds universitet.

Försvarsmakten, Säpo, Åklagarmyndigheten finns bland dem som välkomnar förslagen.

TT

Publisert: