Stor psykisk ohälsa i barnomsorgen

Stockholm. Fritidspedagoger och förskollärare är sjukskrivna för psykiska problem dubbelt så ofta som genomsnittet.

– Man går på knäna och jag är orolig, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Enligt statistik från Försäkringskassan är det nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för dessa yrkesgrupper än för arbetsmarknaden i helhet. Det har också skett en ökning med 27 procent på fem år.

– Här får vi svart på vitt en situation som vi larmat om länge. Det är en väldigt allvarlig situation. Man går på knäna och jag är orolig, säger Eva-Lis Sirén.

Så sent som i förra veckan gick även Skolverket ut och varnade för en allvarlig utveckling då barngrupperna på fritidshemmen aldrig varit större.

– Barn börjar tidigare på förskolan och besparingen med allt större barngrupper får större kostnader i sjukskrivningar, säger Eva-Lis Sirén.

– Det är dumsnålt och man biter sig själv i svansen.

Birgit Andersson är lektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hon disputerade med en avhandling som behandlade just fritidspedagogernas arbetssituation.

– Jag kan mycket väl tänka mig att man hamnar i utmattningssyndrom i takt med att arbetsbelastningen har förändrats och försämrats, säger hon.

Birgit Andersson ser flera skäl till ett allt tuffare arbetsklimat.

– Det blir så svårt att leva upp till ambitionerna när barngrupperna eskalerar så till den milda grad som de gjort det senaste decenniet. Man vill och försöker jobba på samma sätt men det är en omöjlighet när barngrupperna är så stora att man inte kan garantera barnens säkerhet.

I sin studie fick bland annat Birgit Andersson förklarat av en rektor att fritidspedagogerna sågs som "gummibandet i hela verksamheten som får den att fungera" och kunde användas under hela skoldagen som till exempel lärarvikarier.

– Man stångar sin panna blodig för att både agera i skolan och på fritidshemmen. Flexibilitet är bra men jag kan tänka mig att det blir in absurdum.

Eva-Lis Sirén vill nu se en maxgräns för storleken på barngrupper och att man från politiskt håll uppmärksammar situationen kring fritidshemmen.

TT

Publisert: