Regeringen vill ha nya Gripen-plan

Stockholm. Tidigare hade regeringen tänkt att den nya generationens Jas Gripen-plan skulle komma till genom att de befintliga uppgraderas. Men nu har regeringen beslutat att anskaffningen även får inkludera nyproduktion av flygplan och komponenter.

– Tack vare det stora intresset för Gripen finns det en efterfrågan om att få hyra fler C/D-plan. För att säkerställa att Försvarsmaktens operativa förmåga kan upprätthållas under den här tiden så vill vi kunna få nyproducera både komponenter och hela flygplan för Gripen E, säger försvarsminister Karin Enström till TT.

Att man vill nyproducera plan beror bland annat på att de befintliga Gripen C/D ska kunna hyras ut till Schweiz och Brasilien i väntan på Gripen E. Det kräver riksdagens godkännande, men är enligt regeringen kostnadsneutralt.

– Det här ska vara en kostnadsneutral lösning. Med nyproduktion kan vi också planera övergången bättre.

Danmark påbörjade under 2013 en process för att upphandla nya stridsflygplan. Grannlandet kommer i år att begära in underlag för att välja framtida stridsflygplan under nästa år. I den pågående processen i Danmark är Jas Gripen E ett av fyra alternativ.

– Vi vet att vi har ett bra alternativ. Det vore positivt för det nordiska samarbetet, och det är också bra om det är fler länder som använder Gripen. Då kan man samordna underhåll och det gör också att livscykelkostnaden blir lägre, säger Karin Enström.

Enligt Sofia Karlberg, kommunikationschef på Försvarsexportmyndigheten, väntar man sig att Danmark ska komma med en förfrågan i slutet av veck.

Om Danmark också skulle välja Gripen E skulle det vara positivt eftersom man då skulle kunna dela kostnader länderna sinsemellan, enligt regeringen.

Nyligen godkände Tjeckien fortsatt hyra av svenska Gripenplan, och landet väntas underteckna kontraktet i april, enligt Karlberg. I mitten på maj folkomröstar Schweiz om köpet av 22 Gripen-plan där.

"För att anskaffningen till viss del ska kunna omfatta även nyproduktion av komponenter och flygplan behöver regeringen riksdagens bemyndigande. Det utökade mandatet innebär inga merkostnader för staten", skriver regeringen i sin vårändringsbudget.

TT

Publisert: