M: Prov direkt i första klass

INRIKES

Utbildning. Låt varje skolår från årskurs 1 inledas med diagnostiska prov i minst matematik och svenska, föreslår Moderatledaren Anna Kinberg Batra och kopplar sitt utspel till Nobeldagen; bättre skola, fler Nobelpristagare.

"Proven ska inte ligga till grund för betygssättning utan ge bättre möjlighet för elever, föräldrar och lärare att följa kunskapsutvecklingen och ge rätt stöd i tid", skriver hon på debattsidan i Dagens industri.

Förutom dessa diagnostiska prov föreslår Moderaterna en daglig timme mer undervisning, mer matematik på schemat, fler förstelärare och en examensbonus.

TT