Fler delar på barnbidraget

INRIKES

Socialförsäkring. Fler än hälften av föräldrarna delar på barnbidraget sedan lagändringen i mars 2014. Men många ändrar också så att hela barnbidraget betalas till mamman, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Lagändringen innebär att barnbidraget automatiskt betalas ut till båda vårdnadshavarna, till barn födda efter lagändringen, om de inte aktivt väljer en annan lösning.

För Försäkringskassan har lagändringen samtidigt inneburit att delar av barnbidragets handläggning blivit mer manuell, komplicerad och tidsödande, enligt ISF.

TT