Lag mot terrorfinansiering används inte

INRIKES

Brott. Den lag som 2014 trädde i kraft för att stoppa terrorfinansiering används inte, visar en granskning som Dagens Nyheter har gjort. Lagstiftningen ska bland annat ge Finanspolisen rätt att frysa transaktioner som misstänks ha koppling till kriminell verksamhet.

Den senaste årsrapporten från Finanspolisen visar att banker allt oftare anmäler misstänkt terrorfinansiering, men hittills har Finanspolisen inte fryst en enda transaktion.

– Men jag tror att anmälarna har stor förståelse för våra utmaningar. Dispositionsförbudet är ett väldigt bra verktyg, fast det är ju lång väg till bevisning i de här fallen, säger Finanspolisens chef Angelica Wallmark.

Den främsta anledningen till att inget händer efter en anmälan uppges vara att det är svårt för Säpo att ta fallen vidare och lägga fram bevis.

– Det handlar om att vi inte har haft omständigheter i tillräcklig omfattning som har gjort det möjligt, säger Säpos inhämtningschef Anders Kassman.

TT